While surfing the web, I found a posting from a Susanne Åkerfeldt in Sweden. This is the Lord's Prayer in Swedish and is called Fader vår (Our Father). I thought you might enjoy seeing it.

Fader vår som är I himmelen.
Helgat varde ditt namn, tillkomme ditt tike.
Ske din vilja såsom I himmelsen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss I dag.
Förlat oss våra skulder såson
Vi ock förlata dem oss skyldiga äro.
Inled oss icke I frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och harligheten I evighet.
Amen